Quy định Nhà nước về in tem nhãn thực phẩm cho hàng hóa

Khi bạn mua thực phẩm dành cho gia đình, bạn luôn xem tem nhãn để biết chính xác những nguyên liệu trong thực phẩm. Do đó, Nhà nước quy định rõ rành việc in tem nhãn thực phẩm lên hàng hóa tiêu dùng nội địa.

Tem nhãn thực phẩm là loại tem nhãn được dán lên trên bao bì các loại thực phẩm(thông thường là làm sẵn) để người tiêu dùng nắm thông tin mua hàng. Trong qúa trình thiết kế và in tem nhãn thực phẩm cần tuân thủ đầy đủ những yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền về những nội dung in trên tem nhãn.

Quy định Nhà nước về in tem nhãn thực phẩm cho hàng hóa

Những quyết định làm cơ sở pháp lý: 

QĐ 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 về “Quy chế ghi nhãn hàng hóa đối với hàng hóa sản xuất để lưu thông trong nước, hàng hóa xuất nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam và hàng hóa sản xuất để xuất khẩu”.

QĐ 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung ban hành kèm theo QĐ 178/1999/QĐ-TTg.

Thông tư 34/1999/TT-BTM ngày 15/12/1999 về hướng dẫn thực hiện QĐ 178/1999/QĐ-TTg.

Thông tư 15/2000/TT-BYT ngày 30/6/2000 về hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm.
 
Những nội dung bắt buộc ghi khi in tem nhãn thực phẩm: 
 

  • Tên thực phẩm.

  • Tên, địa chỉ thương nhân chịu trách nhiệm về thực phẩm.

  • Định lượng thực phẩm.

  • Thành phần cấu tạo thực phẩm.

  • Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của thực phẩm

  • Ngày sản xuất, thời hạn bảo quản hoặc hạn sử dụng.

  • Hướng dẫn bảo quản, sử dụng.

  • Xuất xứ thực phẩm (đối với thực phẩm xuất nhập khẩu).